Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10 § ja EU:n tietosuoja-asetusten mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä
Hi Movement Hieronta & Valmennus
Y-tunnus: 2474839-8
Myllyväenkatu 7 D 1         
00970 HELSINKI
Puh: 050 529 8315

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Ilkka Häggman
Myllyväenkatu 7 D 1
00970 HELSINKI
ilkka@himovement.fi

3. Rekisterin nimi
Hi Movement Hieronta & Valmennus asiakas- ja potilasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Asiakas- ja potilasrekisteriä pidetään asiakkaan hoidon suunnitteluun, seurantaan ja laadun varmistamiseksi. Potilasrekisterin ylläpitäminen on lainmukainen velvoite ja sen tiedot perustuvat seuraaviin lakeihin ja asetuksiin:

- Laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä

- laki potilaan asemasta ja oikeuksista

- terveydenhuoltolaki

- sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista ja

- laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä.

5. Rekisterin tietosisältö
Potilasrekisterissä ylläpidetään asiakkaan henkilökohtaisia tietoja, joita ovat: nimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, harrastukset, työ, terveydentila, sairaudet, vammat, säännölliset lääkitykset, käyntitiedot ja asiakkaan hoidon kannalta välttämättömiä tietoja.

6. Tietolähteet
Rekisteri koostetaan asiakkaan itse antamista tiedoista. Rekisteriin liitetään Hi Movement Hieronta & Valmennus internetpohjaisen ajanvarausrekisterin tietoja, järjestelmän toimittajana Vello (www.vello.fi)

7. Tietojen luovutus ja siirto
Potilasrekisterissä olevat tiedot ovat salassa pidettäviä.

Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa viranomaisille ja muille, joilla on lakisääteinen oikeus saada tietoja potilasrekisteristä. Lisäksi potilaan (tai hänen laillisen edustajansa) luvalla voidaan tietoja luovuttaa myös muualle, esim. potilaan hoitavalle lääkärille.

Jokaisella on oikeus tietää, onko hänestä koskevia tietoja potilasrekisterissä ja myös tarkastaa itseään koskevat tiedot asiakasrekisteristä. Jos tietoja ei voida antaa heti, ne annetaan viimeistään viiden arkipäivän kuluessa pyynnöstä. Potilas voi pyytää korjausta virheellisiin tietoihin, jotka on korjattava viipymättä.

Tietoja ei tallenneta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojaus
Asiakastiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen mahdollisten tietotekniikkakumppaneiden tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

Manuaalista rekisteriä säilytetään lukituissa tiloissa.

10. Evästeet
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Sivusto lähettää selaimelle evästeen, joka tallentuu tietokoneen kovalevylle. Käytössä on sekä väliaikaisia istuntotunnus-evästeitä, jotka sulkeutuvat, kun suljet Internet-selaimen, että pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneen kovalevylle. Evästeiden avulla voin tunnistaa selaimesi ja käyttää näin saamaani tietoa esimerkiksi sivustollani vierailevien selaimien laskemiseen sekä sivustomme käytön analysointiin, kuten tilastolliseen seurantaan. Kaikki kerätty tieto on nimetöntä, eikä verkossa suoritettuja toimintoja voida sen avulla liittää tiettyyn henkilöön.

Käytän sivustollani kolmannen osapuolen tarjoamaa analytiikkaohjelmistoa (Google Analytics).

Useimmat Internet-selaimet hyväksyvät evästeet automaattisesti, mutta halutessasi voit muokata selaimesi asetuksia ja milloin tahansa poistaa evästeet käytöstä. Voit välttää evästeet muokkaamalla selainohjelmasi asetuksia ja kieltämällä niiden käytön.