Personal Training -henkilökohtaisesti juuri Sinulle

Personal Training on henkilökohtaista, suunnitelmallista, pitkäjänteistä, monipuolista sekä tavoitteellista valmennusta, joka pohjautuu asiakkaan kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Valmennus räätälöidään aina asiakkaan henkilökohtaisten taustojen, tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Valmennuksessa huomioidaan ravinnon, liikunnan ja levon merkitys tavoitteiden saavuttamisessa.

Valmennus koostuu asiakkaan tavoitteiden ja toiveiden mukaisesti aerobisen (hengitys- ja verenkiertoelimistö) kunnon ja lihaskunnon harjoittamisen yhdistelmästä. Hyvä aerobinen kunto on kaiken fyysisen harjoittelun perusta ja sen harjoittaminen vaikuttaa positiivisesti sydämen, keuhkojen ja verisuonten terveyteen ja toimintakykyyn. Aerobista eli kestävyyskuntoa voi harjoittaa esimerkiksi kävelemällä, hölkkäämällä, pyöräilemällä tai oikeanlaisella kuntosaliharjoittelulla.

Hyvällä lihaskunnolla puolestaan on suuri vaikutus ihmisen toimintakykyyn ja terveyteen. Lihaskuntoharjoittelun tuloksena on mm. pienentynyt loukkaantumisriski, lihastasapainon ja ryhdin paraneminen sekä luuston vahvistuminen. Lihaskunnon harjoittaminen on myös oleellinen osa painonhallintaa, sillä suurempi aktiivisen lihaskudoksen määrä tarkoittaa myös suurempaa energiankulutusta. Lisäksi kuntosaliharjoittelulla voidaan hoitaa ja ennaltaehkäistä lukuisia tuki- ja liikuntaelinongelmia. Harjoittelussa voidaan keskittyä esimerkiksi kiinteytymiseen ja painonpudotukseen, maksimivoiman tai lihasmassan kasvuun sekä liikkuvuuden ja toimintakyvyn parantamiseen.

Teen sinulle tavoitteitasi tukevan harjoitteluohjelman ja se voidaan tarvittaessa räätälöidä toimimaan myös kotonasi tai vaikkapa kesämökilläsi. Harjoittelun lisäksi valmennukseen kuuluu oleellisena osana myös ravinnon, levon sekä lihashuollon yhdistäminen osaksi tavoitteiden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin saavuttamista. 

Valmennuspaketteihin kuuluu:

  • Tausta- ja tavoitekartoitus

  • Tavoitteiden mukaiset terveys- ja kuntokartoitukset

  • Henkilökohtainen liikuntasuunnitelma

  • Selkeät ja kuvalliset harjoitusohjelmat

  • Ruokapäiväkirjan analysointi ja ravintoneuvonta

  • Yhteiset harjoituskerrat Personal Trainerin kanssa

  • Edistymisen seuranta ja motivointi

  • Puhelin- / sähköpostituki koko valmennuksen ajaksi

Hieronta

Ruumiillisen työn vähenemisen myötä liikunnan ja lihashuollon merkitys terveyttä edistävänä hoitona korostuu. Huonot ja yksipuoliset työasennot sekä fyysisesti ja henkisesti kuormittava työ aiheuttavat ihmisille yhä enemmän jännitys- ja kiputiloja etenkin niska- ja hartiaseudun lihaksiin. Oireina voi ilmetä muun muassa päänsärkyä, niska- ja hartiakipuja sekä sormien puutumista. Varaa aikasi jo tänään.

Hieronnassa käytetyillä tekniikoilla on tarkoitus helpottaa akuutteja kiputiloja, rentouttaa, palauttaa toimintakykyä sekä ylläpitää kehon ja mielen hyvinvointia. Se on myös tärkeä osa työkyvyn ylläpitämisessä yhdessä säännöllisen liikunnan kanssa.

Urheiluhieronta on klassisen hieronnan soveltamista urheilijan tarpeisiin. Hieronnalla tehostetaan urheilijan palautumista, ylläpidetään suorituskykyä, ennaltaehkäistään sekä hoidetaan jo syntyneitä tuki- ja liikuntaelinvaivoja. 

Hieronta mahdollista myös työpaikoilla, katso lisää yrityshieronnasta täältä.

Kinesioteippaus

Kinesioteippausta voidaan käyttää monien tuki- ja liikuntaelinvaivojen kuntoutuksessa. Kinesioteippaustekniikoiden perusideana on tukea elimistön omaa paranemisprosessia ja aktivoida kehoa. Teippi vaikuttaa hermoston, verenkierron sekä imunestekierron kautta ja se sallii täyden liikkuvuuden nivelessä tai teipattavassa kehon osassa. Teippausta voidaa käyttää akuuteissa vammoissa sekä myös pidemmällä aikavälillä syntyneissä ylikuormitustiloissa kuten tenniskyynärpään tai ns. hiirikäden hoidossa.